Leagues
2ML-S, M11, M13, M13 VK, M15, M15 VK, M17, M17 VK, M19, M9
Sezone
2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.
Početna
Virje
DatumPočetnaRezultatiU gostimaVrijeme
PODRAVACKOPRIVNICA
PETAR ZRINSKIPODRAVAC
PODRAVACLABRADA
VIRKAPODRAVAC
PODRAVACIVANČICA
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACMEĐIMURJE
GRAFIČARPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
VINDIJAPODRAVAC
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACPETAR ZRINSKI
LABRADAPODRAVAC
PODRAVACVEDI
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACVIRKA
VIRKAPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACVIRKA
IVANČICAPODRAVAC
PODRAVACPETAR ZRINSKI
PODRAVACBJELOVAR
KOPRIVNICAPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
PODRAVACBJELOVAR
BJELOVARPODRAVAC
PETAR ZRINSKIPODRAVAC
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACMLADOST
MEĐIMURJEPODRAVAC
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACGRAFIČAR
PODRAVACRADNIK
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACKOPRIVNICA
KOPRIVNICAPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
PODRAVACBJELOVAR
PODRAVACVINDIJA
MLADOSTPODRAVAC
PODRAVACPITOMAČA
VIRKAPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACVIROVITICA
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACGRAFIČAR
BJELOVARPODRAVAC
LABRADAPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACVIROVITICA
BJELOVARPODRAVAC
IVANČICAPODRAVAC
PODRAVACVIROVITICA
VEDIPODRAVAC
PODRAVACVINDIJA
VEDIPODRAVAC
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACBJELOVAR
PODRAVACRADNIK
MEĐIMURJEPODRAVAC
PODRAVACBJELOVAR
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA
MLADOSTPODRAVAC
PITOMAČAPODRAVAC
VIROVITICAPODRAVAC
PITOMAČAPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA
PODRAVACVEDI
PODRAVACRADNIK
PODRAVACRADNIK
PODRAVACVEDI
PODRAVACRADNIK
MLADOSTPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA
VIROVITICAPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA II
KOPRIVNICAPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
VIROVITICAPODRAVAC
PODRAVACBJELOVAR
PODRAVACKOPRIVNICA
PODRAVACBJELOVAR
VIROVITICAPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACVEDI
PODRAVACBJELOVAR
GRAFIČARPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACVEDI
PODRAVACVIROVITICA
PODRAVACBJELOVAR
PODRAVACVIROVITICA
PODRAVACVIROVITICA
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACPITOMAČA
PODRAVACLABRADA
PODRAVACPITOMAČA
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACRADNIK
PODRAVACRADNIK
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACRADNIK
PODRAVACIVANČICA
PODRAVACMLADOST
PODRAVACMLADOST
PODRAVACMLADOST
PODRAVACMLADOST
VINDIJAPODRAVAC
KOPRIVNICAPODRAVAC
KOPRIVNICA IIPODRAVAC
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACVIROVITICA
PODRAVACMEĐIMURJE
BJELOVARPODRAVAC
BJELOVARPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
RADNIKPODRAVAC
RADNIKPODRAVAC
KOPRIVNICAPODRAVAC
VIROVITICAPODRAVAC
VIROVITICAPODRAVAC
PODRAVACMLADOST
PODRAVACMLADOST
PODRAVACKOPRIVNICA
PODRAVACKOPRIVNICA
VIROVITICAPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
VIROVITICAPODRAVAC
PODRAVACMLADOST
PODRAVACRADNIK
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACMLADOST
PODRAVACDHPG
KOPRIVNICAPODRAVAC
VIROVITICAPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
MLADOSTPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
VEDIPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACVIROVITICA
PODRAVACVIROVITICA
PODRAVACMLADOST
PODRAVACKOPRIVNICA
RADNIKPODRAVAC
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACKOPRIVNICA
PODRAVACKOPRIVNICA
RADNIKPODRAVAC
PITOMAČAPODRAVAC
MLADOSTPODRAVAC
DHPGPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACVIROVITICA
RADNIKPODRAVAC
PODRAVACRADNIK
PODRAVACBJELOVAR
MLADOSTPODRAVAC
BJELOVARPODRAVAC
PODRAVACKRIŽEVCI
VIROVITICAPODRAVAC
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACVEDI
PODRAVACVIROVITICA
KOPRIVNICAPODRAVAC
PODRAVACPITOMAČA
PITOMAČAPODRAVAC