Moj račun

Za upis rezultata i statistika, potrebno je imati kreiran i aktivan korisnički račun.

Ukoliko ga nemate, molimo da se obratite na e-mail adresu info@kk-koprivnica.hr sa slijedećim podacima:

  • Ime i prezime
  • Željeno korisničko ime
  • Željena lozinka
  • Aktivna e-mail adresa
  • Opis zahtjeva

Prijava / Odjava